KRW40000 Ra Bất kỳ Đặt phòng Quá KRW400,000

Hết hạn Tháng giêng 30, 2019
Tất cả các đặt đến Malaysia sử dụng này Ctrip mã giảm giá được KRW40000...Hơn

Tất cả các đặt đến Malaysia sử dụng này Ctrip mã giảm giá được KRW40000 Ra giảm giá cho đặt phòng qua KRW400,000 Ít

40000OFF Xem Mã
100% Thành công

Không Được Xác Nhận Trip.com Mã Giảm Giá

Đến 42% tắt Osaka & Khách Sạn Kyoto

Hết hạn
Đến 42% tắt Osaka & Khách Sạn Kyoto. 1. Khuyến mãi...Hơn

Đến 42% tắt Osaka & Khách Sạn Kyoto.

1. Thời gian khuyến mãi: Từ bây giờ cho đến khi 31 Dec 2018. Lợi ích của việc này mãi là giới hạn và sẽ được đưa ra trên một đầu tiên đến, đầu tiên được phục vụ.

2. Khuyến mãi nền tảng: Trip.com ứng dụng điện thoại di động (AU Bản tiếng anh 6.0 hoặc ở trên).

3. Mã quảng là hợp lệ cho Nhật bản, đặt phòng khách sạn chỉ.

4. Đủ điều kiện khách sạn: Mã số quảng chỉ có thể được sử dụng để trả trước, phòng.

5. Mã quảng : Nhập mã trên đặt phòng khách sạn trang để được giảm giá của bạn.

6. Khi thanh toán trong USD; nhận được một giảm giá $20 trên bất kỳ phòng hơn $500; một $30 giảm giá trên bất kỳ phòng hơn $600; và một $40 giảm giá trên bất kỳ phòng hơn $660.

7. Trong trường hợp của đặt hủy, quảng cáo mã được sử dụng cho rằng đây sẽ tự động được trở về tài khoản của bạn và sẵn sàng để sử dụng trong những khuyến mãi giai đoạn nó được phát hành. Mã số quảng sử dụng cho đặt phòng khách sạn, sau đó được thay đổi bởi các dịch vụ khách hàng đường dây nóng sẽ được coi là vô hiệu.

8. Trip.com có tất cả các quyền giải thích cuối cùng. Ít

usage Xem Mã
100% Thành công

Ctrip 10% mã giảm giá cho khách sạn

Hết hạn
Cho tất cả mới Ctrip khách hàng, này mã phiếu đi với...Hơn

Cho tất cả mới Ctrip khách hàng, này mã phiếu đi với 10$ giảm giá Ít

10%OFF Xem Mã
100% Thành công

7% ra trả trước cho khách sạn trên toàn thế giới

Hết hạn
Trip.com Giảm Giá: Ngay lập tức 7% ra trả trước cho khách sạn trên toàn thế giới
USTRIP Xem Mã
100% Thành công

Tiết kiệm đến $30 Nhật bản ứng dụng trong khách sạn

Hết hạn
Tiết kiệm đến $30 Nhật bản ứng dụng trong khách sạn. Phiếu...Hơn

Tiết kiệm đến $30 Nhật bản ứng dụng trong khách sạn. Mã Phiếu: .

1. Thời gian khuyến mãi: 1 – 30 December2018. Lần đầu tiên đến, lần đầu tiên phục vụ trong khi nguồn cung cấp cuối cùng.

2. Mã quảng chỉ có thể được sử dụng vào Trip.com ứng dụng điện thoại di động (Bản Tiếng Anh 6.0 hoặc ở trên).

3. Mã quảng phải được sử dụng để đặt một khách sạn ở Nhật bản.

4. Mã quảng chỉ có thể được sử dụng để trả trước, phòng. Giới hạn một quảng mã mỗi đây.

5. Mã quảng sử dụng: Nhập mã số quảng cáo trên đặt phòng khách sạn trang để được giảm giá của bạn.

6. Được giảm giá $10 trên bất kỳ phòng hơn $250 USD, hoặc một $20 giảm giá trên bất kỳ phòng hơn $400 USD, hoặc một $30 giảm giá trên bất kỳ phòng hơn $500 USD.

7. Trong trường hợp của đặt hủy, quảng cáo mã được sử dụng cho rằng đây sẽ tự động được trở về tài khoản của bạn và được sử dụng cho các thời gian còn lại của khuyến mãi. Mã số quảng sử dụng cho đặt phòng khách sạn, sau đó được thay đổi bởi hỗ trợ khách hàng sẽ được coi là vô hiệu.

8. Khách sạn hủy và chính sách thanh toán trước có thể thay đổi theo loại phòng. Hãy tham khảo những cụ thể chính sách khách sạn khi đặt phòng.

9. Trip.com có tất cả các quyền để cuối cùng giải thích của chương trình này. Ít

TOJPAUD Xem Mã
100% Thành công

JPY4000 Ra Bất kỳ Đặt phòng Quá JPY40,000

Hết hạn
Bạn sẽ nhận được cho Ctrip đặt JPY4000 giảm giá cho tất cả các đặt...Hơn

Bạn sẽ nhận được cho Ctrip đặt JPY4000 giảm giá cho tất cả các đặt hơn JPY40,000 giá trị Ít

Y4000OFF Xem Mã
100% Thành công

Kỳ Nghỉ Giáng Sinh Khuyến Mãi

Hết hạn
Trip.com (Ctrip) Kỳ Nghỉ Giáng Sinh Khuyến Mãi. 1. Thời gian khuyến mãi: 6 Ngày...Hơn

Trip.com (Ctrip) Kỳ Nghỉ Giáng Sinh Khuyến Mãi.

1. Thời gian khuyến mãi: 6 Tháng mười để 25 Ngày 2018. Lần đầu tiên đến, lần đầu tiên phục vụ trong khi nguồn cung cấp cuối cùng.

2. Khuyến mãi nền tảng: Trip.com ứng dụng điện thoại di động (Bản Tiếng Anh 6.0 hoặc ở trên).

3. Đủ điều kiện: Mã số quảng chỉ có thể được sử dụng để trả trước phòng khách sạn. Giới hạn trong một quảng mã mỗi đây.

4. Mã quảng : Để nhận được sự giảm giá, tải về những Trip.com ứng dụng và nhập mã trên đặt phòng khách sạn trang.

5. Khi thanh toán trong USD, nhận được một 5% giảm giá trên khách sạn trên toàn thế giới.

6. Trong trường hợp của đặt hủy, quảng cáo mã được sử dụng cho rằng đây sẽ tự động được trở về tài khoản của bạn và sẵn sàng để sử dụng cho các thời gian còn lại của khuyến mãi. Mã số quảng sử dụng cho đặt phòng khách sạn, sau đó được thay đổi bởi hỗ trợ khách hàng sẽ được coi là vô hiệu.

7. Khách sạn hủy và chính sách thanh toán trước có thể thay đổi theo loại phòng. Hãy tham khảo những chính sách phòng khi đặt phòng.

8. Trip.com có tất cả các quyền để cuối cùng giải thích của chương trình này. Ít

usage Xem Mã
100% Thành công

Thêm 5% Khách sạn tắt trên toàn thế giới

Hết hạn
Thêm 5% Khách sạn tắt trên toàn thế giới. Mã Phiếu: 1. Thời gian khuyến mãi:...Hơn

Thêm 5% Khách sạn tắt trên toàn thế giới. Mã Phiếu:

1. Thời gian khuyến mãi: 6 Tháng mười để 25 Ngày 2018. Lần đầu tiên đến, lần đầu tiên phục vụ trong khi nguồn cung cấp cuối cùng.

2. Khuyến mãi nền tảng: Trip.com ứng dụng điện thoại di động (Bản Tiếng Anh 6.0 hoặc ở trên).

3. Đủ điều kiện: Mã số quảng chỉ có thể được sử dụng để trả trước phòng khách sạn. Giới hạn trong một quảng mã mỗi đây.

4. Hạn chế: Mã khuyến mãi là duy nhất sử dụng mỗi tài khoản người dùng, giới hạn một mã cho mỗi thiết bị.

5. Mã quảng sử dụng: Để nhận được sự giảm giá, tải về những Trip.com ứng dụng và nhập mã trên đặt phòng khách sạn trang.

6. Khi thanh toán trong USD, nhận được một 5% giảm giá trên khách sạn trên toàn thế giới.

7. Trong trường hợp của đặt hủy, quảng cáo mã được sử dụng cho rằng đây sẽ tự động được trở về tài khoản của bạn và sẵn sàng để sử dụng cho các thời gian còn lại của khuyến mãi. Mã số quảng sử dụng cho đặt phòng khách sạn, sau đó được thay đổi bởi hỗ trợ khách hàng sẽ được coi là vô hiệu.

8. Khách sạn hủy và chính sách thanh toán trước có thể thay đổi theo loại phòng. Hãy tham khảo những chính sách phòng khi đặt phòng.

9. Trip.com có tất cả các quyền để cuối cùng giải thích của chương trình này. Ít

MCAUD5 Xem Mã
100% Thành công

Trip.com Dùng Hiện Tại 7% ra khỏi phòng khách sạn (Ứng DỤNG)

Hết hạn
Trip.com x CHỨ Thẻ khuyến Mãi (SG khu vực) Dùng Hiện Tại 7%...Hơn

Trip.com x CHỨ Thẻ khuyến Mãi (SG khu vực) Dùng Hiện Tại 7% ra khỏi phòng khách sạn (Ứng DỤNG) Ít

DBS7TRIP Xem Mã
100% Thành công

Hồng Kông Trip.com 10% TẮT

Hết hạn
Trip.com x CHỨ Thẻ khuyến Mãi (Khu HK) 10% Bởi...Hơn

Trip.com x CHỨ Thẻ khuyến Mãi (Khu HK) 10% TẮT bằng cách sử dụng ĐỘNG Nổi tiếng Thẻ & TIÊN LA BÀN VISA Ít

DBSCVE18 Xem Mã
100% Thành công

Hồng Kông Trip.com 10% TẮT

Hết hạn
Trip.com x CHỨ Thẻ khuyến Mãi (Khu HK) 10% Bởi...Hơn

Trip.com x CHỨ Thẻ khuyến Mãi (Khu HK) 10% TẮT bằng cách sử dụng ĐỘNG Đen thế Giới Mastercard Ít

DBSMC18 Xem Mã
100% Thành công
Trip.com Giảm Giá Mã ✅

Được thành lập hơn 20 năm trước, Trip.com đã nhanh chóng trở thành của Trung hoa, trực tuyến lớn nhất cơ quan du lịch. Trụ sở ở Thượng hải, này, cơ quan du lịch đã mở rộng trên toàn thế giới nhờ có internet và đang bao gồm hơn 1 triệu trong khách sạn 200 quốc gia và khu vực xung quanh thế giới. Cho mỗi nhà ở đơn vị mặt trên trang web bạn có thể sử dụng một Chuyến đi giảm giá với một 10% giảm giá.

Một trong những tài sản của đại lý du lịch được không ngừng hỗ trợ kỹ thuật, vì vậy, bất cứ lúc nào đó có người trong cơ quan trả lời anh bằng điện thoại hay email để giải quyết tất cả các phòng trực tuyến vấn đề, có thể là một vé máy Bay, vé tàu, hoặc ở khách sạn.

 

Chúng ta thường xuất bản gần nhất Chuyến đi khuyến mãi thỉnh thoảng, ngoài nóng nhất Trip.com giảm giá. Những chương trình hoạt động cho cả hai máy tính và máy tính xách tay người và người tiêu dùng sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng để tạo ra một đặt phòng trên internet Trip.com với phiếu mã.

Thường, đó là một hộp nhỏ trên trang web đó anh đi trong quảng cáo mã. Bạn sẽ tìm thấy rất phổ biến đi gói quà cho các bạn lựa chọn từ trong một loại kỳ. Cho dù bạn đang cố gắng để tìm thấy một gói đi du lịch trên các chuyến đi đến Tokyo, Maldives hay Barcelona, đó là một thành lập bưu kiện của vui vẻ, hành động và thư giãn mà anh lựa chọn.

Trip.com có đi du lịch trọn gói bạn có dự trữ ở một thực sự đánh giá rẻ tiền đâu mà bạn có thể tiết kiệm nhiều như 30 % !

Chuyến đi sử dụng an toàn phương thức thanh toán, do đó bạn có thể vô thời hạn, đơn giản trong điều kiện an toàn. Kể từ khi trip.com đáng TRUNG tại Trung quốc, nó sẽ giúp cao cấp của bạn resort để đạt được nhận thức trong Trung quốc. Yes, chuyến tham quan này là tuyệt vời cho khách sạn sang trọng hóa, đặc biệt là nếu tất cả chúng ta biết rằng khách du lịch Trung quốc thường xuyên đến với một ngân sách hào phóng để có được tham quan của họ. Cuối cùng, trip.com có thể cung cấp cho bạn lựa chọn về việc tìm kiếm giá vé máy bay, cũng như tốt nhất khách sạn rẻ bởi điểm đến trên toàn cầu chỉ trong vòng một vài cú đi.

Bản tin Anh có thể ghi danh với Ctrip là bản tin để giữ liên lạc với tất cả các quảng cáo mới nhất dịch vụ và thông tin. Trip.com sẽ cung cấp cho bạn tuyệt vời du lịch đãi và sẽ giúp bạn khám phá những tiết kiệm lớn nhất trên du lịch. Ngoài cung cấp cho bạn với giá rẻ nhất du lịch trọn gói, Chuyến đi ngoài ra đã giảm giá mà bạn có thể sử dụng trong những mẫu của phiếu. Chuyến tham quan bạn có bảo hiểm trong trường hợp này.

Ban đầu chi phí sẽ lập hóa đơn cho bất kỳ kích thích thêm hoặc đầu lên. Đề nghị này có thể không được sử dụng cùng với cung cấp khác nhau. Chắc chắn để duyệt trang web của họ và xem những giảm giá và cung cấp để đảm bảo khi bạn có được chuẩn bị tốt để du lịch bạn có thể sử dụng những cung cấp cho bạn tiết kiệm đi du lịch. Đây là đó là một gọn gàng sống thỏa thuận.

Hoàn toàn trừ vào phí đặt sẽ tự động hiển thị. Di qua các biểu tượng để tìm ra điều đó quảng cáo mã có thể được sử dụng để xoá bỏ phòng của bạn. Nó có thể đối phó với bạn đặt phòng qua điện thoại di động sử dụng những Trip.com chương trình.

Ngày nay mọi người sử dụng để tìm hiểu nếu giai đoạn hiện tại hoàn thành. Khách hàng của họ hỗ trợ nhân viên luôn sẵn sàng để hỗ trợ 24 giờ mỗi ngày. Ctrip Quốc tế là một trong những quan trọng Trung quốc Doanh nghiệp được thành lập 1999 đó có dịch vụ du Lịch khắp thế giới. Kể từ khi Luật Murphy kỳ, bất cứ điều gì có thể đi sai sẽ thất bại. Bạn nên dùng loại trên mặt thích hợp của trang này, bạn sẽ có thể nói chuyện về phiếu cùng với khác. Một cách khác nhau để tham gia là để tìm một địa phương giới thiệu qua đất nước của bạn là du lịch cơ thể. Cộng với nó là thỏa thuận tuyệt vời đơn giản đi khi bạn đặt phòng qua điện thoại di động của ứng dụng.

Trip.com Phiếu Mua Hàng Ngày 2019