Hơn 15% giảm giá cho lựa chọn bộ ống KÍNH!

Bán Hết hạn Ngày 25, 2019
Thỏa thuận này không cần DJI.com phiếu và đi với...Hơn

Thỏa thuận này không cần DJI.com phiếu và đến với thêm một hơn 15% giảm giá cho lựa chọn BỘ ống KÍNH! Ít

Kích Hoạt Cung Cấp
100% Thành công

Có hơn $10 Với điều này DJI.com Thỏa thuận!

Bán Hết hạn Tháng chín 5, 2018
Được yêu thích của bạn mới camera công cụ với hơn 10% tắt...Hơn

Được yêu thích của bạn mới camera công cụ với hơn 10% ra khỏi Đã NGUYÊN Combo + miễn phí SSD Ít

Kích Hoạt Cung Cấp
100% Thành công

Chỉ $29 một năm DJI.com Chọn!

Bán Hết hạn Ngày 23, 2019
Tham gia DJI.com chỉ cần Chọn cho $29 một năm và nhận...Hơn

Tham gia DJI.com chỉ cần Chọn cho $29 một năm và nhận phiếu giảm giá đặc biệt, ưu tiên vận, giảm giá DJI chăm Sóc, và nhiều hơn nữa… Ít

Kích Hoạt Cung Cấp
100% Thành công

Non Verified DJI.com Discount Codes

$50 giảm giá cho Mavic Pro Núi

Bán Hết hạn
Truy cập đề nghị này và bạn sẽ nhận được, mà DJI.com quảng cáo...Hơn

Truy cập đề nghị này và bạn sẽ nhận được, mà DJI.com quảng cáo mã, $50 giảm giá cho Mavic Pro Núi! Ít

Kích Hoạt Cung Cấp
100% Thành công
DJI.com Giảm Giá Mã ✅

Bạn cũng cần phải biết rằng giá của những chiếc máy bay này được giảm 10% cho học sinh (chỉ cần đăng ký trực tuyến trên trang web này, với những thẻ sinh viên) và cuối cùng áp dụng cho một trong cung cấp trong danh sách của chúng tôi ở trên hoặc để kiểm tra thử nghiệm một DJI mã chứng từ trước khi hoàn tất đầu tiên của trực tuyến hàng lúc này bay không người lái cửa hàng.

Làm thế nào để sử dụng một DJI.com phiếu?

1. Lần đầu tiên anh phải chọn một phiếu hay khuyến mãi mãi
2. Lựa chọn các máy bay hay các bạn muốn mua
3. thêm các sản phẩm vào giỏ hàng của bạn, và sau đó nhấn vào nút KIỂM tra
4. Trong trang kiểm tra, trước khi lựa chọn các phương thức thanh toán, bạn có một hộp mà nó nói “SỬ DỤNG PHIẾU”
5. Thêm giảm giá bạn lựa chọn từ trang web của chúng tôi và sau đó nhấn SỬ dụng PHIẾU.


6. Một lần giảm giá liên quan phiếu đã bị giảm, bạn có thể hoàn thành công trực tuyến hàng trên DJI.com

Các chi tiết liên lạc:

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về DJI bay không người lái, bạn có thể liên lạc với DJI hỗ trợ đội trực tiếp ở đây hoặc gửi email sales@dji.com

Trụ sở của uk công ty:

14th Sàn, West Wing, Master Bán Thiết Kế Tòa Nhà, Số 18 Gaoxin Nam 4 Ave, Nam Sơn Quận, Thâm, Trung quốc, 518057.

Trong Xã Hội, DJI.com có mặt trên Facebook, nơi hơn 4 triệu người đã đến trang và là hàng ngày xem tin tức về những sản phẩm ra mắt của công ty này, giảm giá, và cung cấp. Youtube có hàng chục ngàn người xem uk video và Twitter có hàng ngàn người theo dõi những người đang mong đợi hàng ngày tin tức về những sản phẩm của công ty và mã số phiếu công bố độc quyền ở đây!

DJI.com Coupon Code April 2018