Acordul De Utilizare

COUPONS-PROMO-CODE.COM, utilizarea pe bază de comision de afiliat marketing de la comercianții parteneri ("Comercianti De Afiliere"). Pentru a se asigura că, ca un COUPONS-PROMO-CODE.COM Utilizator Înregistrat sau oaspete vizitator ("Utilizatorul"), a înțelege pe deplin care sunt drepturile tale ca Utilizator, și care sunt responsabilitățile noastre pentru tine, am creat acest Acord de Utilizare ("Acord"). Ca un Utilizator de COUPONS-PROMO-CODE.COM site-ul (denumite în continuare "COUPONS-PROMO-CODE.COM" sau "Site-ul"), sunteți de acord că ați citit, a înțeles și a fost de acord cu următoarele "Termeni și Condiții,"și consimțământul de a fi legat prin toate "Termeni și Condiții,"inclusiv orice modificare viitoare sau actualizări ale acestora.
Termeni și Condiții
COMUNITATE

Pentru a partaja cupoane pe comunitatea noastra, trebuie să alegeți un nume de utilizator unic. Duplicat nume de utilizator nu sunt permise, deci, dacă numele introdus este deja în uz, vi se va solicita să alegeți una. COUPONS-PROMO-CODE.COM, la propria discreție, poate bloca înregistrarea la orice specific de servicii de e-mail sau ISP. Orice cupon postat pe comunitatea noastra, inclusiv orice informații atașat la depunerea, exprimă doar punctul de vedere al autorului de cupon și nu reflectă neapărat punctul de vedere al COUPONS-PROMO-CODE.COM sau orice persoană sau entitate care este asociat cu ea. În timp ce COUPONS-PROMO-CODE.COM pot folosi moderatorii și administratorii să monitorizeze conținutul și aspectul de cupon documentele și alte informații postate în comunitatea noastră, sunteți de acord că COUPONS-PROMO-CODE.COM nu este sub nici o obligație de a face atât de. Luând în considerare natura timp real de aceasta comunitate, este imposibil pentru noi de a monitoriza sau revizui fiecare cupon de depunere și conținutul său. Sunteți de acord că nici COUPONS-PROMO-CODE.COM, nici o persoană sau entitate asociată cu ea, va fi considerat responsabil pentru conținutul, precizie, caracterul complet sau validitatea oricarei informatii postate pe comunitatea noastra. Sunteți de acord că nu veți utiliza comunitatea noastră pentru a posta orice material, sau link-uri către orice material, sau să atașați fișiere, care include material, care este cu bună știință fals și/sau calomnioase., inexacte, abuziv, vulgar, plin de ură, hartuire, obscene, profan, orientare sexuala, pericol, invazive de viața privată a unei persoane, sau altfel interzise de lege. Sunteți de acord că nu va posta informații de promovare pentru un site web sau o entitate cu care sunteți un afiliat, angajat, proprietar, sau altfel, de a primi vreun beneficiu din. Utilizatorii care încalcă această prevedere sunt de autorizare COUPONS-PROMO-CODE.COM comunității de a percepe suma de $2000.00 în taxele de publicitate per interzise transmiterea, plus orice colecție și taxele legale implicate în colectarea datoriilor. Sunteți de acord că nu va posta orice material cu drepturi de autor fără permisiunea deținătorului drepturilor de autor, excepția cazului în care astfel de drepturi de autor este deținut de către dumneavoastră sau COUPONS-PROMO-CODE.COM.

Acordați COUPONS-PROMO-CODE.COM o perpetuă, la nivel mondial, royalty-free de licență pentru a distribui, copia, se adapteze, reproduc, transmite și utiliza conținutul și informațiile pe care le posta în comunitatea noastră pentru orice scop și în orice mass-media acum cunoscut sau dezvoltat în continuare. Ești de acord în mod expres că avem libertatea de a folosi orice idei, concepte, know-how, sau tehnici conținute în orice înregistrare sau comunicare pe care ni le trimiteți fără despăgubiri și pentru orice scop, inclusiv, dar nu limitat la, în curs de dezvoltare, fabricarea și comercializarea de produse și servicii care utilizează astfel de informații.

Reclame, programe de sesizare, scrisori în lanț, scheme piramidale, solicitări și link-uri de jocuri de noroc online site-uri sunt, de asemenea, nepotrivite pe COUPONS-PROMO-CODE.COM comunitate. Orice Utilizator care consideră că o postat cupon este inacceptabil este încurajat să ne contactați imediat, făcând clic pe "Raportați o problemă" de lângă orice cupon. La primirea unei astfel de notificări, vom face eforturi rezonabile pentru a lua o astfel de acțiune pe care o considerăm necesară într-o perioadă rezonabilă de timp. Deoarece acesta este un proces manual, se recomandă că noi nu poate fi capabil de a elimina sau edita special cupoane imediat. COUPONS-PROMO-CODE.COM își rezervă dreptul de a șterge orice cupon pentru orice motiv, la discreția noastră. Sunteți de acord că sunteți singurul responsabil pentru conținutul de cupoane, și că veți despăgubi și țineți inofensive COUPONS-PROMO-CODE.COM și agenții și angajații cu privire la orice cerere pe baza aspectului și/sau transmisie de cupon de depunere(s).
ROBOȚI

Acest site contine antete de excludere a roboților. O mare parte din informațiile pe COUPONS-PROMO-CODE.COM este actualizat pe o bază în timp real și este proprietate sau autorizate să COUPONS-PROMO-CODE.COM de către Utilizatorii noștri, Comercianți De Afiliere, sau terțe părți. Sunteți de acord că nu veți depăși acces limitat la Site-ul acordat de tine sau de a folosi orice robot, spider, scraper sau alte mijloace automate pentru a accesa COUPONS-PROMO-CODE.COM pentru orice scop, fără permisiunea noastră expresă în scris. În plus, sunteți de acord că veți nu:

lua orice actiune care impune, sau poate impune, la discretia noastra, o nerezonabilă sau disproporționat de sarcină mare asupra infrastructurii noastre;
copia, reproduc, modifica, de a crea lucrări derivate din, distribui sau de a comunica public a afișa orice conținut de pe acest Site fără acordul scris în prealabil al COUPONS-PROMO-CODE.COM și adecvată a treia parte, după caz;
interfereze sau sa incerce sa interfereze cu buna funcționare a Site-ului sau orice activități desfășurate pe Site-ul; sau
bypass-ul nostru robot de excludere anteturi sau alte măsuri pe care le poate folosi pentru a preveni sau limita accesul la Site-ul.

DISPOZIȚII GENERALE
Utilizarea de Cupoane Online

COUPONS-PROMO-CODE.COM oferă cupoane online ca un serviciu gratuit pentru Utilizatorii săi. COUPONS-PROMO-CODE.COM nu este responsabil pentru răscumpărare, erori/omisiuni sau expirarea termenului de cupoane online și este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că o reducere, prețuri speciale, sau gratuit oferta este prezent în proces de verificare a unui Comerciant Afiliat. Toate ofertele și promoțiile de pe acest site se pot modifica fara o notificare prealabila. COUPONS-PROMO-CODE.COM nu are nici un control asupra legalității orice cupoane sau alte oferte făcute de Comercianți de Afiliere, capacitatea de oricare dintre Comercianti de Afiliere pentru a finaliza vânzările în conformitate cu oferte, sau calitatea mărfurilor oferite de către Comercianți de Afiliere. COUPONS-PROMO-CODE.COM nu are nici un control asupra a ceea Comercianți de Afiliere va onora ofertele afișate pe COUPONS-PROMO-CODE.COM, și nu garantează acuratețea sau caracterul complet al informațiilor conținute pe site-ul. În cazul în care aveți o dispută cu un Comerciant Afiliat in niciun mod cu privire la COUPONS-PROMO-CODE.COM site-ul sau utilizarea de informații de pe site-ul, sunteți de acord să renunțați și eliberarea COUPONS-PROMO-CODE.COM de la orice și toate pretențiile, cererile, acțiunile, daune (real și indirecte), pierderile, costuri sau cheltuieli de orice fel și natură, cunoscute și necunoscute, dezvăluite și confidențiale referitoare la respectivul litigiu.
NEGĂRI ȘI LIMITĂRI PRIVIND RĂSPUNDEREA

COUPONS-PROMO-CODE.COM ESTE PREVĂZUTĂ DE COUPONS-PROMO-CODE.COM "CA ATARE" ȘI "CA DISPONIBILĂ". ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, COUPONS-PROMO-CODE.COM DECLINA TOATE REPREZENTĂRILE ȘI GARANȚIILE, EXPLICITE SAU IMPLICITE, CU PRIVIRE LA COUPONS-PROMO-CODE.COM, INCLUSIV, DAR NU SE LIMITEAZĂ LA, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI GARANȚII IMPLICITE CARE DECURG DIN RAPORTURILE SAU CURS DE EXECUȚIE. SUNTEȚI DE ACORD CĂ COUPONS-PROMO-CODE.COM NU VA FI RASPUNZATOR PENTRU ORICE COSTURI SAU DAUNE CARE REZULTĂ DINTR-UN LITIGIU ÎNTRE TINE ȘI ORICE COMERCIANT AFILIAT, ȘI PRIN URMARE RENUNȚ LA ORICE ASTFEL DE CERERE ÎMPOTRIVA COUPONS-PROMO-CODE.COM ȘI MEMBRII SĂI, OFIȚERII, DIRECTORII, ANGAJAȚII, PĂRINȚII, FILIALELE, AGENȚI ȘI REPREZENTANȚI AI. COUPONS-PROMO-CODE.COM NU FACE NICI O REPREZENTARE SAU GARANTII CU PRIVIRE LA ORICE BUNURI SAU SERVICII OFERITE SAU FURNIZATE DE AFILIERE COMERCIANȚI SAU FURNIZORI. COUPONS-PROMO-CODE.COM NU FACE NICI O GARANTIE CA ACCESUL LA ACEST SITE VA FI NEÎNTRERUPTĂ SAU FĂRĂ ERORI, ȘI COUPONS-PROMO-CODE.COM ÎȘI ASUMĂ NICI O RESPONSABILITATE PENTRU ORICE DAUNE CAUZATE DE ACCESUL, SAU INCAPACITATEA DE A ACCESA, ACEST SITE, INCLUSIV, DAR NU SE LIMITEAZĂ LA, INCAPACITATEA TA DE A PRIMI O REDUCERE DE ACHIZITIONAREA DE OBIECTE CU UN COMERCIANT PARTICIPANTE.

SUNTEȚI DE ACORD SĂ DESPĂGUBIȚI ȘI SĂ COUPONS-PROMO-CODE.COM, PĂRINȚII SĂI, FILIALELE, FILIALELE, OFIȚERII, DIRECTORII ȘI ANGAJAȚII, INOFENSIV DE LA ORICE PRETENȚIE SAU CERERE, INCLUSIV REZONABILE ONORARIILE DE AVOCAT ȘI CHELTUIELI, FĂCUTE DE ORICE TERȚĂ PARTE DIN CAUZA SAU CARE DECURG DIN UTILIZAREA DE COUPONS-PROMO-CODE.COM, ÎNCĂLCAREA ACESTOR TERMENI ȘI CONDIȚII DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ, SAU ÎNCĂLCAREA DE CĂTRE TINE, SAU ORICE ALT UTILIZATOR AL CONTULUI DVS., ORICE PROPRIETATE INTELECTUALA SAU ALT DREPT AL ORICĂREI PERSOANE SAU ENTITĂȚI, SAU CA REZULTAT AL ORICĂRUI PERICOL, CALOMNIATOARE, OBSCENE, HARTUIRE SAU OFENSATOR MATERIALE CONȚINUTE ÎN ORICE MEMBRU DE COMUNICAȚII.
Amendament la Acordul de

"TERMENI ȘI CONDIȚII" STABILITE ÎN PREZENTUL CONTRACT SE POATE MODIFICA DIN TIMP ÎN TIMP; COUPONS-PROMO-CODE.COM VA POSTA ACESTE MODIFICĂRI PE ACEASTĂ PAGINĂ. SUNTEȚI DE ACORD SĂ FIE LEGAT DE TOATE, A SPUS "TERMENI ȘI CONDIȚII,"PRECUM ȘI ORICE ACTUALIZĂRI ALE ACESTORA. COUPONS-PROMO-CODE.COM NU VA FI RESPONSABIL DACĂ NU ÎNVAȚĂ DE MODIFICARE. ESTE RESPONSABILITATEA DUMNEAVOASTRĂ SĂ VERIFICAȚI ACEASTĂ PAGINĂ DE COUPONS-PROMO-CODE.COM SITE-UL ÎN MOD REGULAT PENTRU A STABILI DACĂ PREZENTUL ACORD A FOST MODIFICAT. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU ORICE MODIFICARE A PREZENTULUI ACORD, TREBUIE SĂ ÎNCETEZE IMEDIAT NUMELE DVS. DE UTILIZATOR, PAROLA ȘI ÎNREGISTRARE.
Conformitatea cu Legile și Reglementările

Sunteți de acord să respectați toate legile aplicabile, normele și reglementările. Veți putea participa în COUPONS-PROMO-CODE.COM dacă și în măsura în care o astfel de participare este permisă de astfel de legi, normele și reglementările. COUPONS-PROMO-CODE.COM poate refuza să se înscrie, limita, modifica sau rezilia contul de utilizator, parola și înregistrare fără răspundere față de dumneavoastră sau orice terț, dacă încalcă orice lege, regula sau regulament, dacă participarea dumneavoastră ar putea încălca orice lege, regula sau regulament.
Drepturile de proprietate asupra Continutului

Sunteți de acord că COUPONS-PROMO-CODE.COM conținutul, inclusiv, dar nu limitat la: text, sunete, fotografii, grafica, sau alte materiale conținute în orice COUPONS-PROMO-CODE.COM comunicare, reclame sau mesaje, dacă prin COUPONS-PROMO-CODE.COM sau COUPONS-PROMO-CODE.COM modelului advertiser sau Afiliat Comercianti, servicii și software-ul sunt protejate de drepturi de autor, mărci comerciale, mărcile de servicii, brevete, și/sau alte drepturi de proprietate și legi. Vă sunt permise doar pentru a utiliza conținutul, servicii, sau software-ul autorizat în mod expres de către COUPONS-PROMO-CODE.COM, agenții de publicitate sale și Comercianții Afiliate, după caz, poate fi. Sunteți de acord că toate drepturile de proprietate intelectuală în cadrul Site-ului sunt deținute de COUPONS-PROMO-CODE.COM sau COUPONS-PROMO-CODE.COM modelului licențiatorii. Furnizarea de Site-ul nu va transfera sau oricărui terț drepturile, titlu sau interes pentru astfel de drepturi de proprietate intelectuală.
Încetarea Acordului

Orice încălcare de Termenii și Condițiile din acest Acord este motiv de reziliere a numelui de utilizator, parola și înregistrare cu COUPONS-PROMO-CODE.COM.
COUPONS-PROMO-CODE.COM își rezervă dreptul de a rezilia numele dvs. de utilizator, parola și înregistrare, dacă contul dvs. este inactiv timp de douăzeci și patru de (24) luni consecutive..
Puteți rezilia numele dvs. de utilizator, parola și înregistrarea în orice moment prin trimiterea unui e-mail nostru 24 Oră De Servicii Pentru Clienți.

Notificare

Toate COUPONS-PROMO-CODE.COM notificările vor fi date prin e-mail, poștă, sau prin posta la general COUPONS-PROMO-CODE.COM site-ul.
Renunțare

COUPONS-PROMO-CODE.COM incapacitatea de a exercita sau executa orice drept sau prevedere a prezentului Acord nu va constitui o renunțare la dreptul sau prevederea.
Disocierea Dispozițiilor

Orice prevedere (sau o parte a acesteia) de acest Acord, care se dovedesc a fi invalide, interzise, sau inaplicabilă, va fi ineficientă numai în măsura în care o astfel de interdicție și inaplicabilă, fără invalidarea restul de prevedere sau celelalte prevederi din prezentul acord. În măsura permisă de legea aplicabilă, fiecare dintre părțile renunță la orice prevedere a legii care interzice sau de a face inaplicabilă orice prevederi din prezentul acord în orice privință.