De Gebruikers-Overeenkomst

COUPONS-PROMO-CODE.COM, de commissie, op basis van affiliate marketing uit de merchant partners ("Affiliate Verkopers"). Om ervoor te zorgen dat u, als een COUPONS-PROMO-CODE.COM de Geregistreerde Gebruiker of gast bezoeker ("Gebruiker"), volledig te begrijpen wat uw rechten zijn als een Gebruiker, en wat onze verantwoordelijkheid is om u, we hebben deze gebruikersovereenkomst ("Overeenkomst"). Als een Gebruiker van de COUPONS-PROMO-CODE.COM website (hierna te noemen: "COUPONS-PROMO-CODE.COM" of de "Site"), u stemt ermee in dat u moet lezen, begrepen en aanvaard de volgende "Voorwaarden,"en instemming te worden gebonden door alle van de "Algemene Voorwaarden,"inclusief eventuele toekomstige wijzigingen of updates daarvan.
Termen en Voorwaarden
GEMEENSCHAP

Om te delen coupons op onze community, moet u een unieke gebruikersnaam. Dubbele gebruikersnamen zijn niet toegestaan, dus als de naam die u invoert, is al in gebruik, u zal worden gevraagd om te kiezen voor een ander. COUPONS-PROMO-CODE.COM, naar eigen inzicht, kan blokkeren registratie van een specifieke e-mail service of ISP. Elke coupon geplaatst op onze community, met inbegrip van alle informatie gekoppeld aan de indiening, geeft alleen de mening van de auteur van de coupon en geeft niet noodzakelijkerwijs de standpunten van COUPONS-PROMO-CODE.COM of een persoon of entiteit geassocieerd met het. Terwijl COUPONS-PROMO-CODE.COM kan gebruik moderators en beheerders voor het bewaken van de inhoud en het uiterlijk van de coupon aangeleverde documenten en andere informatie in onze gemeenschap, u erkent dat COUPONS-PROMO-CODE.COM is onder geen verplichting om dit te doen. Gezien het real-time karakter van deze gemeenschap, het is voor ons onmogelijk om te controleren of elke coupon indiening en de inhoud. U gaat ermee akkoord dat noch COUPONS-PROMO-CODE.COM, noch enige persoon of entiteit geassocieerd met het, verantwoordelijk zal worden gehouden voor de inhoud, nauwkeurigheid, volledigheid of geldigheid van enige informatie die op onze community. U gaat ermee akkoord dat u niet gebruik maken van onze gemeenschap voor het plaatsen van materiaal, of links naar materiaal, of voor het koppelen van bestanden, inclusief materiaal, dat is willens en wetens onjuiste en/of lasterlijk is, onjuist, misbruik, vulgair, hatelijk, intimiderend, obsceen, profane, seksueel georiënteerd, bedreigen, inbreuk maken op iemands privacy, of anderszins strijd met de wet. U stemt ermee in u niet post promotionele informatie aan voor een website of een entiteit waarvan u een partner, werknemer, eigenaar, of anders is het ontvangen van een uitkering uit. Gebruikers die handelen in strijd met deze bepaling machtigt COUPONS-PROMO-CODE.COM gemeenschap voor het opladen van de som van $2000.00 in de reclame kosten per strijd indiening, plus alle incasso en gerechtelijke kosten die betrokken zijn bij het verzamelen van de schuld. U gaat ermee akkoord dat u niet zal plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder de uitdrukkelijke toestemming van de houder van het auteursrecht, tenzij een dergelijke auteursrechten in eigendom zijn van u of COUPONS-PROMO-CODE.COM.

U verleent hierbij COUPONS-PROMO-CODE.COM een eeuwigdurende, wereldwijd, royalty-vrije licentie voor het distribueren van, kopiëren, aanpassen, reproduceren, verzenden en voor het anderszins gebruiken inhoud en informatie die je plaatst in onze gemeenschap, voor welk doel en in welke media nu bekend of hierna ontwikkeld. U uitdrukkelijk akkoord dat we gratis gebruik te maken van ideeën, concepten, know-how, of technieken die vervat zijn in elke posting of communicatie die u naar ons verstuurt zonder vergoeding en voor welk doel dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot, ontwikkeling, productie en marketing van producten en diensten met behulp van dergelijke informatie.

Advertenties, referral programma ' s, kettingbrieven, de piramide, aanbiedingen en links naar on-line gokken websites zijn ook ongepast op COUPONS-PROMO-CODE.COM gemeenschap. Elke Gebruiker die van mening is dat een geplaatst coupon is verwerpelijk wordt aangemoedigd om direct contact met ons op door te klikken op "een probleem Melden" naast elke coupon. Na ontvangst van dit bericht, we zullen redelijke inspanningen leveren om maatregelen te nemen die wij nodig achten binnen een redelijke termijn. Aangezien dit een handmatig proces, u wordt aangeraden dat wij niet in staat zijn te verwijderen of te bewerken bepaalde coupons direct. COUPONS-PROMO-CODE.COM behoudt zich het recht voor om te verwijderen van coupon voor welke reden dan ook, op onze enige discretie. U gaat ermee akkoord dat alleen u verantwoordelijk bent voor de inhoud van uw coupons, en dat zal u vrijwaren en schadeloos te stellen COUPONS-PROMO-CODE.COM en hun agenten en werknemers met betrekking tot een vordering die is gebaseerd op het uiterlijk en/of het doorgeven van uw coupon indiening(s).
ROBOTS

Deze site bevat robot exclusion headers. Veel van de informatie op COUPONS-PROMO-CODE.COM wordt bijgewerkt op een real time basis en is eigendom van of in licentie is gegeven aan COUPONS-PROMO-CODE.COM door onze Gebruikers, Affiliate Verkopers, of derde partijen. U gaat ermee akkoord dat u niet zal overschrijden van de beperkte toegang tot de Site wordt aan u verleend of gebruik maken van een robot, spider, scraper of ander geautomatiseerd middel om toegang te krijgen tot COUPONS-PROMO-CODE.COM voor elk doel, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Bovendien, u gaat ermee akkoord dat u geen:

elke actie die legt, of kan opleggen, in onze enige discretie een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze infrastructuur;
kopiëren, reproduceren, wijzigen, afgeleide werken van te maken, te distribueren of openbaar te tonen, alle inhoud van deze Site, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van COUPONS-PROMO-CODE.COM en de betreffende derde partij, toepassing;
interfereren of pogen te interfereren met de goede werking van de Site of de activiteiten uitgevoerd op de Site; of
bypass onze robot exclusion headers of andere maatregelen die we kunnen gebruiken om te voorkomen of het beperken van de toegang tot de Site.

ALGEMENE BEPALINGEN
Het gebruik van Online Coupons

COUPONS-PROMO-CODE.COM biedt online coupons als een gratis service naar de Gebruikers. COUPONS-PROMO-CODE.COM is niet verantwoordelijk voor de verlossing, fouten/omissies of het verstrijken van online coupons en het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat een korting, speciale prijzen, of gratis aanbieden is aanwezig in het checkout-proces van een Affiliate Koopman. Alle aanbiedingen op deze website zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. COUPONS-PROMO-CODE.COM geen zeggenschap heeft over de rechtmatigheid van coupons of andere aanbiedingen van Affiliate Verkopers, het vermogen van een van de Affiliate Verkopers om te voltooien van de verkoop, in overeenstemming met de aanbiedingen, of de kwaliteit van de aangeboden goederen door de Affiliate Verkopers. COUPONS-PROMO-CODE.COM heeft geen controle over de vraag of Affiliate Handelaars eer het biedt weergegeven op COUPONS-PROMO-CODE.COM, en niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website. In het geval u een geschil hebt met een Affiliate Koopman in enig opzicht verband met de COUPONS-PROMO-CODE.COM website of het gebruik van de informatie van de website, u gaat ermee akkoord om afstand te doen en release COUPONS-PROMO-CODE.COM van enige en alle claims, eisen, acties, schade (werkelijke en gevolgschade), verliezen, kosten of uitgaven van elke soort en aard, bekende en onbekende, gemaakt en onbekend met betrekking tot dat geschil.
DISCLAIMERS EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

COUPONS-PROMO-CODE.COM WORDT GELEVERD DOOR COUPONS-PROMO-CODE.COM "ZOALS HET IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR". VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET, COUPONS-PROMO-CODE.COM AFSTAND VAN ALLE VERKLARINGEN EN GARANTIES, UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE, MET BETREKKING TOT DE COUPONS-PROMO-CODE.COM, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE EN DE IMPLICIETE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT HANDELSGEBRUIK OF CURSUS VAN DE PRESTATIES. U STEMT ERMEE IN DAT COUPONS-PROMO-CODE.COM ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE KOSTEN OF SCHADE DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN GESCHIL TUSSEN U EN EEN AANGESLOTEN HANDELAAR, U STEMT ER HIERBIJ UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ELKE VORDERING TEGEN COUPONS-PROMO-CODE.COM EN HAAR LEDEN, OFFICIEREN, BESTUUR, MEDEWERKERS, OUDERS, DOCHTERONDERNEMINGEN, AGENTEN EN VERTEGENWOORDIGERS. COUPONS-PROMO-CODE.COM GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES TEN AANZIEN VAN ALLE AANGEBODEN GOEDEREN OF DIENSTEN OF DOOR HET AFFILIATE HANDELAREN OF LEVERANCIERS. COUPONS-PROMO-CODE.COM DOET GEEN TOEZEGGINGEN DAT DE TOEGANG TOT DEZE WEBSITE ONONDERBROKEN OF ERROR-VRIJ, EN COUPONS-PROMO-CODE.COM AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR EVENTUELE SCHADE VEROORZAAKT DOOR UW TOEGANG, OF DE ONMOGELIJKHEID OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT, DEZE SITE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, UW ONVERMOGEN OM TE ONTVANGEN KORTING BIJ DE AANSCHAF VAN GOEDEREN MET EEN DEELNEMENDE MERCHANT.

U GAAT ERMEE AKKOORD TE VERGOEDEN EN VAST TE HOUDEN COUPONS-PROMO-CODE.COM, HAAR OUDERS, DOCHTERONDERNEMINGEN, FILIALEN, OFFICIEREN, BESTUUR EN MEDEWERKERS, VRIJWAREN VAN ELKE CLAIM OF EIS, MET INBEGRIP VAN DE REDELIJKE HONORARIA EN KOSTEN, GEMAAKT DOOR DERDEN WEGENS OF VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN COUPONS-PROMO-CODE.COM, DE SCHENDING VAN DEZE VOORWAARDEN DOOR U, OF DE INBREUK DOOR U, OF EEN ANDERE GEBRUIKER VAN UW ACCOUNT, VAN ENIG INTELLECTUEEL EIGENDOM OF ANDER RECHT VAN ENIG PERSOON OF ENTITEIT, OF ALS GEVOLG VAN EEN DREIGENDE, SMADELIJK, OBSCEEN, KWETSEND OF AANSTOOTGEVEND MATERIAAL DIE IN EEN LID-COMMUNICATIE.
Wijziging van de Overeenkomst

DE VOORWAARDEN UITEENGEZET IN DEZE OVEREENKOMST KAN VAN TIJD TOT TIJD WIJZIGEN; COUPONS-PROMO-CODE.COM ZULLEN DEZE VERANDERINGEN OP DEZE PAGINA. STEMT U IN GEBONDEN TE ZIJN AAN ALLE GENOEMDE "ALGEMENE VOORWAARDEN,"MET INBEGRIP VAN ALLE UPDATES DAARVAN. COUPONS-PROMO-CODE.COM NIET VERANTWOORDELIJK ALS JE NIET LEERT VAN DE WIJZIGING. HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID OM DEZE PAGINA TE BEKIJKEN VAN DE COUPONS-PROMO-CODE.COM SITE REGELMATIG OM TE BEPALEN OF DEZE OVEREENKOMST IS GEWIJZIGD. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET EEN WIJZIGING VAN DEZE OVEREENKOMST, U MOET ONMIDDELLIJK BEËINDIGEN VAN UW GEBRUIKERSNAAM IN, WACHTWOORD EN REGISTRATIE.
De naleving van Wet-en Regelgeving

U stemt ermee in te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften. U kan deelnemen COUPONS-PROMO-CODE.COM indien en voor zover deze deelname is toegestaan door dergelijke wetten, regels en voorschriften. COUPONS-PROMO-CODE.COM kan weigeren om in te schrijven, beperken, het wijzigen of beëindigen van uw gebruikersnaam in, wachtwoord en registratie, zonder aansprakelijkheid jegens u of enige andere derde partij indien u inbreuk maakt op enig recht, regel of verordening, als uw deelname zou in strijd zijn met enige wet, regel of verordening.
Eigendom van de Inhoud

U erkent dat COUPONS-PROMO-CODE.COM inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot: tekst, geluiden, foto ' s, afbeeldingen, of ander materiaal in welke COUPONS-PROMO-CODE.COM communicatie, advertenties of berichten, of het nu door COUPONS-PROMO-CODE.COM of COUPONS-PROMO-CODE.COM's adverteerder of de Aangesloten Handelaren, service en software zijn beschermd door auteursrechten, handelsmerken, service-merken, patenten, en/of andere eigendomsrechten en wetten. U bent alleen toegestaan om de content te gebruiken, service, of de software zoals uitdrukkelijk toegestaan door COUPONS-PROMO-CODE.COM, haar adverteerders en de Aangesloten Handelaren, zoals het geval kan zijn. U erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten op de Site zijn eigendom van COUPONS-PROMO-CODE.COM of COUPONS-PROMO-CODE.COM's licentiegevers. De bepaling van de Site kan niet worden overgedragen aan u of aan een derde enig ander recht, titel of belang in of op dergelijke rechten van intellectuele eigendom.
Beëindiging van de Overeenkomst

Elke overtreding van de Bepalingen en Voorwaarden van deze Overeenkomst is de gronden voor de beëindiging van uw gebruikersnaam in, wachtwoord en registratie COUPONS-PROMO-CODE.COM.
COUPONS-PROMO-CODE.COM behoudt zich het recht voor om uw gebruikersnaam, wachtwoord en registratie, als uw account niet actief is voor van vier en twintig (24) opeenvolgende maanden..
U kunt beëindigen uw gebruikersnaam in, het wachtwoord en de registratie op elk gewenst moment door het sturen van een e-mail naar ons 24 Uur Per Dag Klantenservice.

Merk

Alle COUPONS-PROMO-CODE.COM mededelingen zullen worden gegeven per e-mail, post, of door algemeen bericht naar de COUPONS-PROMO-CODE.COM website.
Verklaring van afstand

COUPONS-PROMO-CODE.COM's niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van deze Overeenkomst zal geen afstand van dat recht of die bepaling.
Scheidbaarheid Bepalingen

Een bepaling (of een gedeelte daarvan) van deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, verboden, of niet afdwingbaar, nietig worden alleen de mate van een dergelijk verbod en niet-afdwingbaar, zonder dat de rest van de bepaling of de overige bepalingen van de voorwaarden. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wet, elk van de partijen doet hierbij afstand van enige bepaling van de wet die verbiedt uitgeschakeld of niet-afdwingbaar is enige bepalingen van de voorwaarden in enig opzicht.